Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΜΕΛΑΝΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ