Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΜΕΛΑΝΙ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ