Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ