Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - ΝΑΚΑΣ