Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ