Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ