Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤ/ΦΙΑΣ ΘΕΣ