Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ