Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ