Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ