Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ