Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ