Καλές Τέχνες
Εκδότες:
PRINTA Εκδόσεις Μαριλού ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ