Καλές Τέχνες
Εκδότες:
SCALA GALLERY Εκδόσεις Μαριλού