Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΣΟΚΟΛΗ-ΚΟΥΛΕΔΑΚΗΣ