Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ