Καλές Τέχνες
Εκδότες:
Εκδόσεις Μαριλού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ