Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΕΥΡΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ