Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ