Καλές Τέχνες
Εκδότες:
ΜΙΚΡΗ ΑΡΚΤΟΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΤΥΠΩΘΥΤΩ