Φωτογραφία
Εκδότες:
MYSTIS EDITIONS ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ